dizainas

  1. Ignas Lukauskas

    Meno projektas Dekonstruojami plyšiai miesto struktūroje

    Santrauka. Fotomontažais dekonstruojamos viešosios miesto erdvės, kurios projekte įvardinamos kaip destrukciniai plyšiai ir yra susijusios su negatyviais ardomaisiais reiškiniais. Destrukcija miesto erdvėse, kaip ardantis veiksnys, nagrinėjama socialiniame kontekste tiesiogiai nekuriant...
  2. Deima Katinaitė

    Straipsnis Bauhauso spalvos teorija: estetinio dalinimosi paradoksas

    Santrauka. Straipsnis yra skirtas Bauhauso dizaino mokykloje išryškėjusios originalios spalvos teorijos analizei. Dėl sintetinio pobūdžio ši teorija gali būti gvildenama filosofiniu, estetiniu, kultūrologiniu, etiniu, vertybiniu ir kitais aspektais. Autorė daugiausia dėmesio skiria iškiliausių...
Grįžti