dominavimas

  1. Donatas Brandišauskas

    Straipsnis Autochtonų galios sampratos bei raiška: Užbaikalės (Rytų Sibiras, Rusija) oročėnų-evenkų lyginamoji studija

    Santrauka. Oročėnų sėkmės bei galios sampratų raiškos analizė tapo svarbi atskleidžiant autochtonų santykius su kitais asmenimis (dvasiomis, gyvūnais bei žmonėmis) taigos vietovėse bei siekiant sėkmės medžioklėje bei elnių auginime posovietinėje aplinkoje. Naudojant etnografinius ir...
Grįžti