energijos intensyvumas

  1. Vaclovas Miškinis

    Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

    Santrauka. Rengiant Lietuvai reikšmingus energetikos sektoriaus perspektyvinės plėtros projektus ir strateginius dokumentus, labai svarbu detaliai analizuoti energijos vartojimo ūkio šakose kaitos tendencijas, įvairiapusiškai pagrįsti racionalius energijos poreikius, kurie sudarytų palankias...
Grįžti