etiniai argumentai

  1. Regina Koženiauskienė

    Straipsnis Retorikos genezė iš „justum et aequum“ dualizmo: teisės ir retorikos sąsajos

    Santrauka. Straipsnio įvade pateikiama teisinio dualizmo justum et aequum, iš kurio ir atsirado retorika, samprata. Jame apžvelgiami pagrindiniai žymaus XVI a. Lietuvos teisininko A. Volano retoriniai veikalai. Pirmajame skyriuje A. Volano diskursas analizuojamas teisės ir teisingumo vienovės...
Grįžti