etninė tapatybė

  1. Basia Nikiforova

    Straipsnis Religinis pliuralizmas: kultūrologinio ir teisinio diskursų sandūra

    Santrauka. Straipsnyje religinio pliuralizmo sąvoka ir padėtis analizuojama kultūrologinio ir teisinio kontekstų požiūriu. Pateikiama pagrindinių religijos ir valstybės tarpusavio santykių modelių (arba formų) charakteristika, parodomas XX amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje susiformavęs...
Grįžti