feminizmas

 1. Nida Vasiliauskaitė

  Straipsnis Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos

  Santrauka. Straipsnyje analizuojamas „atsiribojimo nuo feminizmo“ fenomenas tarp išsilavinusių, turinčių mokslinius laipsnius ir tam tikrą socialinį-kultūrinį kapitalą (viešą žinomumą) moterų, tyrimo lauką apribojant paskutinio dešimtmečio Lietuva. Kitaip nei „liaudiškos“ atmetimo reakcijos ar...
 2. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Santrauka. Straipsnyje tyrinėjama filosofinio moteriškojo principo santykis su visuomenės gyvenime įsigalėjusiais stereotipais, nagrinėjama jo reikšmė krikščionybėje ir šiuolaikiniame sekuliarizuotos Vakarų kultūros kontekste. Lyginamuoju požiūriu pateikiama hindų šaktės samprata, atnaujintą...
 3. Aivaras Stepukonis

  Straipsnis Ieškant dabartinio mąstymo, gaudant postmodernizmo žaltvykslę

  Santrauka. Straipsnyje nustatomos ir apibendrinamos dabartinio „postmoderniojo“ mąstymo ypatybės. Apžvelgiamos paskutinių dešimtmečių kultūros slinktys į geografinį judrumą, hedonizmą, konsumerizmą, masines elgsenas, feminizmą. Aptariant dabartinį mąstymą, išskiriami polinkiai į...
Grįžti