filippo tommaso marinetti

  1. Salomėja Jastrumskytė

    Straipsnis Sinestezija futurizmo manifestuose ir mene

    Santrauka. Straipsnyje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į sinestezijos fenomeno sklaidą futuristiniuose manifestuose, futuristų estetinėse programose ir jų meninėje praktikoje. Futuristinius manifestus galima traktuoti kaip savarankiškus meno kūrinius, savotišką konceptualiojo meno prototipą...
Grįžti