formistinis aiškinimas

  1. Gintaras Kabelka

    Straipsnis Filosofijos idėjų istorija Lietuvoje

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama formistinei aiškinimo strategijai priskiriama filosofijos idėjų istorija Lietuvoje. Teigiama, jog Antano Andrijausko tyrimų metodologinė struktūra atitinka standartinius idėjų istorijos principus: tyrimo medžiaga dėstoma pagal atskiras asmenybes, pateikiama...
Grįžti