geografijos mokymas

  1. Zigmas Kairaitis

    Straipsnis J. Dewey ir A. Maceina apie geografijos ugdomąją reikšmę

    Santrauka. Taip jau sutapo, kad XX a. pirmojoje pusėje JAV ir Lietuva turėjo iškilius filosofus, kurių dalis darbų buvo skirti švietimo filosofijai ir pedagogikai. Tai John Dewey (1859–1952) ir Antanas Maceina (1908–1987). Remiantis jų darbais buvo kuriamos JAV ir Lietuvos švietimo sistemos...
Grįžti