gilles deleuze

 1. Jūratė Baranova

  Straipsnis Kantas ir transcendentalinis Deleuze’o empirizmas

  Santrauka. Šiame straipsnyje keliamas ir nagrinėjamas klausimas: koks santykis yra tarp Kanto transcendentalinio idealizmo ir Deleuze’o transcendentalinio empirizmo. Šis tyrimas suponuoja ir kitus klausimus: jeigu kartotė galima, kodėl tai negalėtų būti moralės dėsnis? Kaip nutinka, kad...
 2. Jūratė Baranova

  Straipsnis Ritmo sąvokos metamorfozės Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari tekstuose

  Santrauka. Straipsnyje svarstoma galimybė, ar ritmo konceptas, funkcionuojantis Gillesio Deleuze’o ir Félixo Guattari tekstuose, negalėtų padėti atsekti minties judėjimo linijų nuo filosofijos link skirtingų meno formų (literatūros, kino, tapybos, muzikos) ir atgal. Pradedant nuo dinaminės...
 3. Salomėja Jastrumskytė

  Straipsnis Sinestezijos estetika Gilleso Deleuze’o rizomatinės metodologijos požiūriu

  Santrauka. Straipsnyje analizuojama vieno įtakingiausių XX a. antrosios pusės mąstytojų Gilleso Deleuze’o estetinė teorija, aprėpianti ir sinestezijos fenomeną. Tarp daugybės kitų idėjų G. Deleuze’as, remdamasis originalia juslių ir pojūčių teorija, formuoja savitą sinestezijos sampratą. Ją...
Grįžti