hans belting

  1. Aleksandra Aleksandravičiūtė

    Straipsnis Hansas Beltingas: vizualioji kultūra antropologiniu požiūriu

    Santrauka. Straipsnyje analizuojama vokiečių dailės istoriko ir teoretiko Hanso Beltingo vizualiosios kultūros media teorija. Media samprata aiškinama antropologijos aspektu. Antropologinės menotyros bei H. Beltingo vaizdų mokslo metodologija lietuvių dailėtyroje nagrinėjama pirmą kartą...
Grįžti