ideologinis angažuotumas

  1. Pillė Veljataga

    Straipsnis Dailės procesas ir kairioji ideologija tarpukario Lietuvoje

    Santrauka. Straipsnis skirtas svarbiai tarpukario Lietuvos estetinės minties temai – dailės proceso ir ideologijos ryšiui. Nagrinėjama marksistine meno klasinės prigimties teorija besivadovavusių meno kritikų meno socialinio determinuotumo samprata, siekiama atskleisti jos, kaip dailės kritikos...
Grįžti