inovacijos

  1. Vytautas Pilipavičius

    Straipsnis Inovacijų diegimas vystant smulkų ir vidutinį žemės ūkio verslą Lietuvoje

    Santrauka. Pastaruoju metu inovacijos ir inovacijų diegimas vystant verslą įgauna globalų pobūdį ir tampa vienu iš konkurencingumo didinimo bei kooperacijos stiprinimo veiksniu, diegiant mokslo pasiekimus bei įvaldant naujas technologijas. Tačiau inovacijų diegimas žemės ūkio versle, kol kas...
Grįžti