instrumentinis protas

  1. Jūratė Sabašinskaitė

    Straipsnis Techninės pažangos bei politinės santvarkos neįvertinimo pasekmės laisvai tapatybei

    Santrauka: Straipsnyje aptariama moderniosios epochos bruožai, kurie turėjo neišvengiamos įtakos individualios žmogaus tapatybės formavimuisi. Analizuojama, kaip dėl mokslo pažangos bei instrumentinio proto įsivyravimo žmogus, kaip individas, praranda savo vertę, o valstybės politika tampa...