intelektinė istoriografija

  1. Aivaras Stepukonis

    Monografija Pavergto mąstymo problema: Maxas Scheleris ir žinojimo sociologijos ištakos

    Santrauka: Monografijoje nagrinėjama Maxo Schelerio žinojimo sociologija, kuri pirmaisiais XX amžiaus dešimtmečiais Vakarų humanitariniuose bei visuomenės moksluose atvėrė duris naujo pobūdžio sociologiniams epistemologiniams tyrimams, taip pat apibendrino paties Schelerio paskutinio mokslinės...