johann josua mosengel

  1. Girėnas Povilionis

    Straipsnis XVIII a. II pusės Vilniaus vargonadarių mokyklos vargonų prospektai

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami XVIII a. II pusės Vilniaus vargonadarių mokyklos vargonų prospektai, aktualizuojamas šios mokyklos savarankiškumo klausimas. Vilniaus mokyklos meistrų darbų originalumas grindžiamas vargonų prospekto architektūrine dalimi. Publikacijoje aptariama Vilniaus...
Grįžti