kaimiškųjų regionų vystymas

  1. Vytautas Pilipavičius

    Straipsnis Darnaus darbo vietų vystymo kaimiškuose regionuose teorinės prielaidos

    Santrauka. Svarbi reikšmė Lietuvos kaimo plėtros procese šiandien teikiama kaimiškųjų regionų vystymui, kuris grindžiamas darniu darbo vietų kūrimu, stiprinančiu kaimo vietovių konkurencingumą. Straipsnyje analizuojamos darnaus sampratos vystymo ištakos bei raida, apžvelgiami teoriniai darbo...
Grįžti