kanonai

  1. Robertas Pukenis

    Straipsnis Bažnyčios turtų administravimas Lietuvos Respublikoje

    Santrauka. Straipsnyje apžvelgiama Bažnyčios doktrina bažnytinių turtų atžvilgiu. Bažnyčiai, vykdančiai apaštališkąją misiją, reikalingos materialinės priemonės. Tiek visas Bažnyčios magisteriumas, tiek bažnytinės teisės kanonai nurodo, kad dvasininkai kukliai naudotųsi materialinėmis gėrybėmis...
Grįžti