karaimai

  1. Aivaras Stepukonis

    Straipsnių rinkinys Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys

    Santrauka. Leidinyje nagrinėjami Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų praeities ir dabarties medžiaginės ir dvasinės kultūros, akademinių ir meninių tradicijų, kuopinės atminties ir paveldo, tapatybės išlikimo ir tęstinumo klausimai, taikant tarpdalykines humanitarinių ir socialinių mokslų...
Grįžti