klimato kaita

  1. Gintaras Valiuškevičius

    Straipsnis Lietuvos ežerų vandens lygiai – hidroterminių sąlygų indikatoriai: parametrizavimo galimybės

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos ežerų vandens lygio rodiklių panaudojimo galimybės, apibūdinant aplinkos hidrotermines sąlygas. Tam panaudotas santykis tarp metinės ir daugiametės ežero vandens lygio svyravimo amplitudžių. Analizei pritaikytas „slenkančio rėmelio“ metodas. Tyrimui pasirinkti...
  2. Gintaras Valiuškevičius

    Straipsnis VU hidrometeorologijos specialybės studentų baigiamųjų darbų analizė klimato kaitos diskurso kontekste

    Santrauka. Straipsnyje pateikiami 1994–2013 m. Vilniaus universiteto hidrometeorologijos studijų programos studentų baigiamųjų darbų struktūrą apibūdinančių charakteristikų analizės rezultatai. Kartu siekiama apibūdinti akademinio klimato kaitos diskurso specifiką. Nustatyta, kad nagrinėtų darbų...
Grįžti