kognityvinis egzistencializmas

  1. Evaldas Juozelis

    Straipsnis Natūralistinė ir hermeneutinė mokslo topologijos

    Santrauka: Neonatūralisto Josepho Rouse’o kultūrinių mokslinio žinojimo studijų filosofinė programa yra natūros ir kultūros, taip pat mokslinio ir nemokslinio žinojimo radikalios atskirties kritika, inicijuojanti autonomiško mokslo sampratos suspendavimą. Dimitrijaus Ginevo kognityvinio...