komercializacija

  1. Bronislovas Kuzmickas

    Straipsnis Kai kurios humanitarinių mokslų kaitos problemos

    Santrauka. Humanitariniai mokslai, kaip ir kitos kultūros sritys, šiandien susiduria su daugeriopais iššūkiais, kuriuos sukelia globalizacija, socialinio gyvenimo pokyčiai, sparti informacijos ir komunikacijos priemonių raida. Nyksta tradiciniai hierarchiniai ryšiai ir skirtumai tarp įvairių...
Grįžti