kompetencija

  1. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė

    Straipsnis Teismo ekspertizės samprata ir kompetencija

    Santrauka. Straipsnyje, remiantis teismo ekspertizės, specialių žinių, kompetencijos sampratomis, aptariamos teismo ekspertizės kompetencijos ribos. Atlikta užsienio šalių ir Lietuvos teorijos ir praktikos analizė leidžia daryti išvadą, kad teismo ekspertizės kompetencijos ribos priklauso nuo...
  2. Juozas Ruževičius

    Straipsnis Kokybės vadybos taikymo aukštosiose mokyklose įžvalgos

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami aukštųjų mokyklų veiklos ir studijų kokybės vadybos klausimai globalizacijos ir internacionalizacijos sąlygomis. Darbe analizuojami studijų kokybei įtakos turintys Bolonijos proceso ir Tiuningo metodologijos dokumentai. Straipsnyje apibendrinta įvairių kokybės...
Grįžti