komunikacinis veiksmas

  1. Vaidotas Valantiejus

    Straipsnis Svarstomosios demokratijos implikacijos švietimo politikai: tarp etikos ir politikos

    Santrauka. Straipsnyje analizuojamas svarstomosios demokratijos ir edukacijos proceso santykis. Siekiama išsiaiškinti, kaip svarstomosios demokratijos modelis derina etiką ir politiką bei kokios to implikacijos švietimo politikai. Svarstomosios demokratijos idėja apibrėžiama kaip ugdymas, kai...
Grįžti