kritinė teorija

  1. Matas Bytautas

    Straipsnis Filosofijos tapsmo praktika fenomeno aspektai

    Santrauka. Straipsnyje aptariamas filosofijos tapimo praktika fenomenas, dėl kurio atskaitos taško laikomasi dvejopos pozicijos. Viena vertus, čia atsižvelgiama į tai, kad šis procesas vyksta tam tikroje konkrečioje subjektą įvairiapusiškai veikiančioje aplinkoje, kuri savo ruožtu pasižymi ne...
Grįžti