kultūros tyrimai

  1. Žilvinas Vareikis

    Straipsnis Komparatyvistiniai aspektai kultūros antropologijos tyrinėjimuose

    Santrauka. Straipsnio autoriaus dėmesio centre – kultūros tyrimų metodologijos apmąstymas. Jis grindžiamas eksperimento ir dalyvaujamojo stebėjimo veikimo skirtumų ir panašumų gretinimu. Straipsnyje aptariami šių kultūros tyrimo metodų techninis ir veiklos organizavimo aspektai. Kultūros tyrimų...
  2. Vytautas Rubavičius

    Straipsnis Medijų teorijos poveikis kultūros tyrinėjimams

    Santrauka. Skaitmeninės informacinės komunikacinės technologijos kuria naują gyvenamąją aplinką, kurioje socialines struktūras keičia technologinio pobūdžio informacinės ir komunikacinės struktūros, nustatančios žmogaus savikūros ir saviteikos, taip pat kultūrinės gamybos sąlygas. Nauji...
Grįžti