laikas ir erdvė

  1. Gabrielė Labanauskaitė

    Straipsnis Naratyvo konstravimo tendencijos šiuolaikinėje dramaturgijoje

    Santrauka. Straipsnyje apžvelgiamos šiuolaikinės naratyvo konstravimo tendencijos, glaustai pristatomi dramos naratyvinių epizodų tipai, laiko ir erdvės ypatumai, pjesės naratoriaus ir struktūros pokyčiai. Pagrindiniai žodžiai: naratyvas, naratorius, naratyviniai epizodai, naracijos aktas...
Grįžti