lietuvių etnografinė fotografija

  1. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė

    Straipsnis Lietuvių etnografinės fotografijos ypatybės

    Santrauka. Straipsnio tikslas – aptarti XIX a. II pusės–XX a. I pusės lietuvių etnografinės fotografijos ypatumus. Remiantis vizualinės medžiagos analize, istoriniu-lyginamuoju metodu, analizuojami lietuvių etnografinės fotografijos raidos ypatumai. Nagrinėjama problema – kaip vaizdiniai...
Grįžti