lietuvos filosofijos istoriografija

  1. Gintaras Kabelka

    Straipsnis Filosofijos idėjų istorija Lietuvoje

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama formistinei aiškinimo strategijai priskiriama filosofijos idėjų istorija Lietuvoje. Teigiama, jog Antano Andrijausko tyrimų metodologinė struktūra atitinka standartinius idėjų istorijos principus: tyrimo medžiaga dėstoma pagal atskiras asmenybes, pateikiama...
  2. Gintaras Kabelka

    Straipsnis Apie keletą filosofijos istorijos rašymo būdų Lietuvoje

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama keletas filosofijos istoriografijos metodų – racionaliosios rekonstrukcijos, kontekstualizmo ir komparatyvinis. Eksplikuojami racionaliosios rekonstrukcijos metodologijos elementai – praeities filosofinių ir loginių teorijų aprašymas šiuolaikine terminija, jų...
Grįžti