lietuvos filosofijos istoriografija

  1. Gintaras Kabelka

    Straipsnis Filosofijos idėjų istorija Lietuvoje

    Santrauka: Straipsnyje nagrinėjama formistinei aiškinimo strategijai priskiriama filosofijos idėjų istorija Lietuvoje. Teigiama, jog Antano Andrijausko tyrimų metodologinė struktūra atitinka standartinius idėjų istorijos principus: tyrimo medžiaga dėstoma pagal atskiras asmenybes, pateikiama...
  2. Gintaras Kabelka

    Straipsnis Apie keletą filosofijos istorijos rašymo būdų Lietuvoje

    Santrauka: Straipsnyje nagrinėjama keletas filosofijos istoriografijos metodų – racionaliosios rekonstrukcijos, kontekstualizmo ir komparatyvinis. Eksplikuojami racionaliosios rekonstrukcijos metodologijos elementai – praeities filosofinių ir loginių teorijų aprašymas šiuolaikine terminija, jų...