mečislovas reinys

  1. Junona Silvija Almonaitienė

    Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

    Santrauka. Aptariamo laikotarpio įvairių šalių psichologijos vadovėliai plačiai tyrinėjami užsienio šalių mokslininkų kaip ugdymo turinį ir psichologijos raidą atspindintys šaltiniai. Šiame straipsnyje analizuojami psichologijos vadovėliai lietuvių kalba bendrojo lavinimo mokykloms, išleisti iki...
  2. Junona Silvija Almonaitienė

    Straipsnis Socialinės psichologijos pradžia Lietuvoje: Mečislovo Reinio „Propagandos psichologija“

    Santrauka. Mokslinių straipsnių, analizuojančių Mečislovo Reinio (1884–1853) įvairiašakę veiklą ir mokslinius darbus, publikuota nemažai. Tačiau jo indėlis į Lietuvos psichologiją iki šiol nėra visapusiškai įvertintas. Straipsnyje nagrinėjama 1938 m. pasirodžiusi M. Reinio publikacija...
Grįžti