modernizmas mene

  1. Pillė Veljataga

    Straipsnis Grožio samprata tarpukario lietuvių estetikoje

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama grožio samprata tarpukario lietuvių estetikoje. Atskleidžiami nescholastinio tiesos, gėrio ir grožio vienovės postulato traktuotės panašumai bei skirtumai akademinio filosofo Stasio Šalkausko ir aktyviai meno kritikoje besireiškusio Adomo Jakšto koncepcijose...
Grįžti