moralinis atlaidumas

  1. Stanislovas Juknevičius

    Straipsnis Tarp inercijos ir tradiciškumo: lietuvių religingumo bruožai

    Santrauka. Straipsnyje, remiantis Europos vertybių tyrimo duomenimis, nagrinėjami religingumo ir moralės pokyčiai pokomunistinėje Lietuvoje kitose šalyse vykstančių procesų atžvilgiu. Daugiausiai dėmesio skiriama religinio asmenybės identiteto, bažnytiškumo, krikščioniškumo, moralinio atlaidumo...
Grįžti