našumas

  1. Liudvikas Algirdas Špokas

    Straipsnis Aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo javų kombainų darbo rodikliams

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama aplinkos sąlygų įtaka vidutinio laidumo kombaino šiaudų separavimo ir nuokulų valymo grūdų nuostoliams, sužalojimui, degalų sąnaudoms ir našumui. Nustatyta, kad maksimalų tiekiamą į kombainą javų srautą riboja grūdų nuostoliai ir variklio galia, o kombaino...
Grįžti