natūralios kalbos kritika

  1. Nijolė Aukštuolytė

    Straipsnis Matematinės mokslo kalbos paradigmos formavimasis epistemologiniuose tyrimuose

    Santrauka: Straipsnyje analizuojama teorinės minties seka, sąlygojusi matematikos kalbos, kaip mokslo kalbos paradigmos, susiformavimą ir formalistinių tyrimų įsitvirtinimą epistemologinėje kalbos analizėje. Formalistinių kalbos tyrimų tendencija filosofijoje grindžiama matematine pasaulio...