natūralios kalbos kritika

  1. Nijolė Aukštuolytė

    Straipsnis Matematinės mokslo kalbos paradigmos formavimasis epistemologiniuose tyrimuose

    Santrauka. Straipsnyje analizuojama teorinės minties seka, sąlygojusi matematikos kalbos, kaip mokslo kalbos paradigmos, susiformavimą ir formalistinių tyrimų įsitvirtinimą epistemologinėje kalbos analizėje. Formalistinių kalbos tyrimų tendencija filosofijoje grindžiama matematine pasaulio...
Grįžti