nemirtingumas

  1. Skirmantas Jankauskas

    Straipsnis „Faidonas“: filosofavimo subjekto demarkavimo problema

    Santrauka. Straipsnyje interpretuojamas Platono dialogas apie sielą Faidonas. Sielos problematiką į filosofavimo darbotvarkę įtraukė Sokratas, kuris, polemizuodamas su sofistų (daiktiškuoju) žmogaus matu, propagavo alternatyvų žmogaus matą, t. y. skelbė imperatyvą, raginantį pasirūpinti siela...
Grįžti