nepaprastoji padėtis

  1. Kristina Ivanauskaitė-Pettinari

    Straipsnis Politinių partijų teisinis reglamentavimas 1919–1940 metais Lietuvoje

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami teisės aktai, reglamentavę politinių partijų steigimąsi, aptariamas politinių partijų veiklos teisinis reglamentavimas, jo pokyčiai, nagrinėjamos šių pokyčių priežastys. Analizuojami administraciniai aktai, įgyvendinantys politinių partijų veiklą...