niccolò machiavelli

  1. Ernestas Jančenkas

    Straipsnis Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

    Santrauka. Straipsnis skirtas etikos ir politikos santykio Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose lyginamajai analizei. Jame glaustai aptariami šių mąstytojų politinės filosofijos koncepcijų savitumai, išryškinami jų teorijų panašumai ir skirtumai. Ypatingas dėmesys tekste skiriamas...
Grįžti