nuosavybė

  1. Albinas Plėšnys

    Straipsnis Jurgis Matulaitis – lietuviškosios socialinės filosofijos pradininkas

    Santrauka. Straipsnyje aptariami socialinės filosofijos lietuvių kalba pradininko palaimintojo Jurgio Matulaičio tekstai, 1909 m. išspausdinti Draugijos žurnale. Pasak jo, socialiniai klausimai kyla kaip visuomeninio gyvenimo keblumai, kuriuos ir turinti spręsti socialinė filosofija. Jie susiję...
  2. Ernestas Jančenkas

    Straipsnis Dvi valdžios sampratos: valdžia kaip nuosavybė ir valdžia kaip strategija

    Santrauka. Straipsnyje analizuojamos dvi valdžios sampratos: valdžia kaip nuosavybė ir valdžia kaip strategija. Šios dvi valdžios sampratos yra glaudžiai susijusios su skirtingais istorijoje egzistavusiais režimais – valdžios kaip nuosavybės samprata atitinka ancien regime vyravusius...
Grįžti