partinis patronažas

  1. Aurimas Zaremba

    Straipsnis Partinio patronažo konceptualizavimas

    Santrauka. Siekiant tirti socialinius reiškinius, juos būtina konceptualizuoti. Vienas iš būdų, kuriuo politinės partijos išnaudoja valstybę ir pelnosi iš jos, – partinis patronažas. Taigi susiduriama su didelėmis konceptualizavimo problemomis. Dėl to kyla sunkumų šį reiškinį analizuoti...
  2. Aurimas Zaremba

    Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

    Santrauka. Straipsnyje analizuojamas partinio patronažo reiškinys Lietuvos viešajame sektoriuje. Pristatoma Lietuvos atvejui adaptuota pusiau struktūruotų ekspertų interviu tyrimo metodologija. Remiantis mokslinės literatūros analize ir atliekant empirinį tyrimą gautais duomenimis, aptariama...
Grįžti