pokomunistinė lietuva

  1. Stanislovas Juknevičius

    Straipsnis Tarp inercijos ir tradiciškumo: lietuvių religingumo bruožai

    Santrauka: Straipsnyje, remiantis Europos vertybių tyrimo duomenimis, nagrinėjami religingumo ir moralės pokyčiai pokomunistinėje Lietuvoje kitose šalyse vykstančių procesų atžvilgiu. Daugiausiai dėmesio skiriama religinio asmenybės identiteto, bažnytiškumo, krikščioniškumo, moralinio atlaidumo...