politinės partijos

  1. Ligita Šarkutė

    Straipsnis Priežastinės Lietuvos Respublikos vyriausybių stabilumo sąlygos

    Santrauka. Straipsnyje atliekant kokybinę lyginamąją analizę tiriama sprendimų priėmimo modelio, politinių partijų, ideologinės krypties ir parlamentinės daugumos įtaka Lietuvos Respublikos vyriausybių stabilumui. Analizuojamasis tyrimas paremtas interviu su buvusiais Lietuvos Respublikos...
  2. Aurimas Zaremba

    Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

    Santrauka. Straipsnyje analizuojamas partinio patronažo reiškinys Lietuvos viešajame sektoriuje. Pristatoma Lietuvos atvejui adaptuota pusiau struktūruotų ekspertų interviu tyrimo metodologija. Remiantis mokslinės literatūros analize ir atliekant empirinį tyrimą gautais duomenimis, aptariama...
Grįžti