postmodernistinė estetika

  1. Salomėja Jastrumskytė

    Straipsnis Sinestezijos estetika Gilleso Deleuze’o rizomatinės metodologijos požiūriu

    Santrauka. Straipsnyje analizuojama vieno įtakingiausių XX a. antrosios pusės mąstytojų Gilleso Deleuze’o estetinė teorija, aprėpianti ir sinestezijos fenomeną. Tarp daugybės kitų idėjų G. Deleuze’as, remdamasis originalia juslių ir pojūčių teorija, formuoja savitą sinestezijos sampratą. Ją...
Grįžti