privalomybė

  1. Bronislovas Kuzmickas

    Straipsnis Vertinimas, privalomybė, norma

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami kai kurie vertinimo (aksiologinės) ir privalomybės (deontinės) logikos klausimai, svarbūs etikos ir teisės diskursų loginės analizės požiūriu. Aptariamas vertinimo ir privalomybės nuostatų savitumas lyginant jas su pažinimo nuostata, apibūdinamas sąvokų...
Grįžti