psichosocialinė asmenybės raida

  1. Adolfas Juodraitis

    Straipsnis Psichosocialinės asmenybės raidos pokyčių tendencijos: delinkventinis elgesys ir prognozės

    Santrauka. Straipsnyje aptariama delinkventinio asmenų elgesio problema besikeičiančioje visuomenėje ir priežastys, lemiančios nepilnamečių elgsenos transformacijas bei trikdančios jų socializacijos procesą. Kaip viena galima psichosocialinės asmenybės raidos pokyčių priežastis įvardijama...
Grįžti