racionalumas

  1. Povilas Aleksandravičius

    Straipsnis Transcendavimo judesys Europoje ir naujoji mąstymo paradigma

    Santrauka. Straipsnyje apibrėžiamas transcendavimo judesys ir parodomas jo veikimas Europos erdvėje nuo senovės Graikijos iki mūsų laikų. Filosofijoje, kultūroje, moksle, religijoje – visuose žmogaus egzistencijos laukuose transcendavimas reiškėsi kaip kritikos ir kūrybos variklis, sudarydama...
  2. Vaidotas Valantiejus

    Straipsnis Svarstomosios demokratijos implikacijos švietimo politikai: tarp etikos ir politikos

    Santrauka. Straipsnyje analizuojamas svarstomosios demokratijos ir edukacijos proceso santykis. Siekiama išsiaiškinti, kaip svarstomosios demokratijos modelis derina etiką ir politiką bei kokios to implikacijos švietimo politikai. Svarstomosios demokratijos idėja apibrėžiama kaip ugdymas, kai...
Grįžti