raida

  1. Palmira Papšienė

    Straipsnis Žmogiškųjų išteklių vadyba: raidos tendencijos

    Santrauka. Žmogiškųjų išteklių vadybos kaita prasidėjo JAV apie 1970 m., apie 1980 m. Europoje ir iki šiol tęsiasi. Mokslinėje literatūroje žmogiškųjų išteklių tyrimai tampa viena iš sudedamųjų personalo vadybos dalių, jie apibūdinami kaip svarbūs organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo...
  2. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė

    Straipsnis Antropologijos vizualizacija: nuo fotografijos iki vizualinės antropologijos

    Santrauka. Straipsnyje siekiama aptarti vizualinės antropologijos raidą ir metodologijos ypatumus. Remiantis vizualinės antropologijos tyrimų metodologija, analizuojami vizualinės antropologijos raidos ypatumai. Straipsnyje keliami uždaviniai: atskleisti vizualinės antropologijos kaitą nuo XIX...
Grįžti