ritualas

  1. Jūratė Landsbergytė-Becher

    Straipsnis Apokaliptinis modernizmas sakralinėje vargonų muzikoje, remiantis Gracijaus Sakalausko ir Ruth Zechlin kūryba

    Santrauka. šiuo straipsniu siekiama parodyti, kad yra daug nežinomos vargonų muzikos ir jos išraiškos galimybių. Viena jų – bažnytinė muzika, tradiciškai laikoma konservatyvia, todėl lietuvių kompozitorių dar mažai apčiuopta. Jos pavyzdžiu galėtų būti Gracijaus Sakalausko kūryba – sakralinės...
  2. Gintaras Aleknonis

    Straipsnis Visuomeninio gyvenimo ritualas

    Santrauka. Straipsnyje aptariamas ritualinis teatro meno aspektas, svarstoma, kokią vietą teatro ritualas užėmė sovietmečio ir kokią – dabartiniame lietuvių teatre, kokią įtaką jis daro scenos meno funkcionavimui visuomenėje apskritai, kiek ritualas veikia patį scenos meną. Pagrindiniai žodžiai...