sakralinis minimalizmas

  1. Jūratė Landsbergytė-Becher

    Straipsnis „Vizija“ XX a. vargonų muzikoje: lietuviškasis aspektas

    Santrauka. Straipsnyje aptariamas naujojo žanro – vizijos – XX a. vargonų muzikoje atsiradimas ir jo lietuviškasis fenomenas remiantis Lietuvos ir jai artimų kompozitorių vargonų kūryba (M. K. Čiurlionis, O. Messiaenas, V. Bacevičius, B. Kutavičius, A. Part) bei muzikologų, estetikų, kitų tyrėjų...
Grįžti