seminarija

  1. Artūras Grickevičius

    Straipsnis Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijos perkėlimas iš Varnių į Kauną (1864–1866 m.)

    Santrauka. Straipsnyje, remiantis istoriografija ir ypač iki šiol mažai ar visai nepanaudotais istoriniais šaltiniais, detaliai atskleidžiamas Žemaičių vyskupijos seminarijos perkėlimas iš Varnių miestelio į anuometinės gubernijos sostinę Kauną. Tai seniausia nepertraukiamai iki šiol veikianti...