Artūras Grickevičius
Registruotas:
2015-12-12
Straipsniai:
56
Kolegos citavo:
0
Kolegos minėjo:
0

Sklaidos priemonės

Artūras Grickevičius

Gyvena: Širvintos, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktaras
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai · H
  Kryptis:
  • H 005 istorija ir archeologija
  Vardas:
  docentas
  Įstaiga:
  Vytauto Didžiojo universitetas
  Padalinys:
  Katalikų teologijos fakultetas
  Pareigybė:
  dėstytojas
  Gyvena:
  Širvintos, Lietuva
  1989 m. Vilniaus universitete įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. 1989–1992 m. dirbo Lietuvos mokslo akademijos Lietuvos istorijos institute vyresniuoju laborantu, rinko istorinę medžiagą Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, Lenkijos ir Vatikano bibliotekose ir archyvuose. 1992–1997 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantas, specializavosi Tiubingeno universitete. 1997 m. apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Popiežiškoji seminarija Vilniuje 1583–1655 metais. Nuo 1997 m. dirba Lietuvos edukologijos universitete (toliau – LEU), nuo 1998 m. Vytauto Didžiojo universitete. Dėsto įvairius krikščionybės istorijos, taip pat studijų ir mokslo tiriamojo darbo metodologijos dalykus. 2008 m. paskelbė monografiją Vilniškė popiežiškoji seminarija 1583-1655 metais: iš Lietuvos religinio ugdymo istorijos. 2010 m. dalyvavo kaip klausytojas ir lektorius Tarptautinės holokausto studijų mokyklos Yad Vashem (Izraelis) seminaruose Vilniuje, Jeruzalėje ir Druskininkuose. Dvejų akademinėms studijoms paskirtų (didaktinių ir metodologinių) knygų, taip pat kelių dešimčių akademinių ir populiarių straipsnių autorius. Reprezentacinių Lietuvos ir jos mokslo sklaidos veikalų Įdomioji Lietuvos istorija (2007 m.) ir Tai Lietuva (2013 m.) bendraautorius. 2011 m. gegužį pagal LEU akademinio personalo mobilumo užsienyje programą Erasmus Vroclavo universitete skaitė paskaitas apie sekuliarizaciją. Nuo 2012 m. Bažnytinės istorijos tarptautinės lyginamosios komisijos (CIHEC) Nacionalinės komisijos narys. Nuo 2012 m. – tarptautinio mokslinio žurnalo „Hereditas Monasteriorum“ mokslinio komiteto narys. 2012–2013 m. – Lietuvos mokslo tarybos projekto „Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia: etnoreliginis tapatumas išeivijoje“ dalyvis. Nuo 2014 m. Vatikano katalikiškųjų studijų audito ir rėmimo agentūros AVEPRO ekspertas, prisidėjo atestuojant Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos ir Telšių vyskupijos Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos mokymo programas (2015 m.). Parengęs ir leidybai įteikęs monografiją Kauno kunigų seminarijos raidos bruožai, 1866-2016 m.. Mokslinių tyrimų sritys: kunigų ruošimo istorija.